Στην κήρυξη του αναδόχου που θα κατασκευάσει το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας” προυπολογισμού 1.658.693,71€ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας για την αποδοτική λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τη θέση του κτιρίου, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψεως, κ.ά., για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, τη μείωση κατά 80% της ενεργειακής κατανάλωσης και την κατάταξη του στην κατηγορία Α .
Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια που ανήκουν στην αρμοδιότητά του αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Πρέβεζας ο οποίος έχει δρομολογήσει κι άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!