Την έγκριση της επικαιροποίησης του “Σχεδίου Πρόληψης-Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών εξαιτίας πλημμυρών για το Δήμο Πρέβεζας” υπέγραψε ο δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος. Η επικαιροποίηση αφορά διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες επήλθαν κατά κύριο λόγο σε φορείς της κεντρικής διοίκησης που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία.Το συγκεκριμένο σχέδιο επιδιώκει την συντονισμένη και άμεση απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!