Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αντιλαμβανόμενο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της επιχειρηματικότητας, τις τελικές προτάσεις του, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, υπέβαλε προς τον Δήμο Ιωαννιτών το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.
Μεταξύ των άλλων ζητά την απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που καταβάλλονται με τους λογαριασμούς ρευματοδότησης, για όλες τις…
επιχειρήσεις ή μείωση κατά 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των συντελεστών στις επιχειρήσεις του παλαιού Δήμου και 0.50 ευρώ στον υπόλοιπο. Απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων για το 2020, οριζόντια επιπλέον μείωση 20% των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, αλλά και έκπτωση 25% από μελλοντικές υποχρεώσεις συνεπών επιχειρήσεων.Παράλληλα διατυπώνονται άλλες τέσσερις προτάσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!