Το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2024, σε συνεργασία με το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος του Συνεδρίου:
«Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές»
Στο Συνέδριο ως επίσημοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές θα παραστούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, με διαπρεπή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Διδασκαλίας και της Δια Βίου Μάθησης.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση»
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:
α. Προφορικές Ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια & Στρογγυλά Τραπέζια
γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις
δ. Βιωματικά Εργαστήρια
ε. Ειδικές Συμμετοχές (εικαστικές δημιουργίες φοιτητών και μαθητών)
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α1. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
Α2. Κριτική και Συγκριτική Παιδαγωγική
Α3. Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα
Α4. Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
Α5. Σχολική Παιδαγωγική
Α6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Α7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Ηγεσία
Α8. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
Α9. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Α10. Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ενεργός Πολιτειότητα
Α11.Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Προσφύγων και Μεταναστών
Α12. Η Πρόσβαση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Σύγχρονο Δημοκρατικό Σχολείο
Α13. Ηθική και Δεοντολογία στην Εκπαίδευση
Α14. Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση
Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Β1. Μεθοδολογία, Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας: Συνεργατική και Διερευνητική Μάθηση, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Παιδαγωγική του Παιχνιδιού, ο Χώρος σε Περιβάλλοντα Μάθησης
Β2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Β3. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Β4. Διδακτική Μεθοδολογία: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά
Εγχειρίδια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Β5. Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας, Προγράμματα Μετάβασης, Συναισθηματικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικά,
Περιβάλλοντος και Αειφορίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Β6. Νέες Τεχνολογίες και Προγράμματα Σπουδών
Β7. Αξιοποίηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση
Β8. Eξ Αποστάσεως Διδασκαλία και Εκπαίδευση: Πρακτικές, Αξιοποίηση και
Αξιολόγηση των Ψηφιακών και Τεχνολογικών Μέσων, Κοινωνικές Ανισότητες και Αντιμετώπισή τους
Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Γ1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτική Κοινότητα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Γ2. Δια Βίου Μάθηση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Γ3. Αναβάθμιση και Επαναπροσανατολισμός των Ήπιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα
Γ4. Πρακτικές Δια Βίου Μάθησης και Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση
Γ5. Διλήμματα και Αυτοαξιολόγηση της Δια Βίου Μάθησης
Γ6. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
• Ερευνητές/τριες και μελετητές/τριες της Εκπαίδευσης,
• Μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
• Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της Εκπαίδευσης,
• Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
• Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι Διδάκτορες, Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες)
Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη Ανακοίνωση, με Θεματικό Συμπόσιο, με Στρογγυλό Τραπέζι, με Βιωματικό Εργαστήριο ή ειδική συμμετοχή θα πρέπει να στείλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι 400 λέξεις), το αργότερο έως την 8 η Μαΐου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: educationconference@uoi.gr, για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.
Site Συνεδρίου: https://earlychildhoodpedagogy.gr
Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο μέχρι την 15 η Μαΐου 2024.
Κόστος Εγγραφής
Εισηγητές:
-Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Ε.Π., Ερευνητές, Εκπαιδευτικοί: 30 Ευρώ
-Φοιτητές(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπ. διδάκτορες): ΔΩΡΕΑΝ
-Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ για κάθε ενδιαφερόμενο/η χωρίς πρόσβαση στις παροχές του Συνεδρίου.
Γενικές Οδηγίες:
• Ο χρόνος κάθε ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
• Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από τον Πρόεδρο του Συμποσίου και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και συζητητές. Ο Πρόεδρος του Συμποσίου, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του Συμποσίου, τα ονόματα των ομιλητών- συζητητών και τα κείμενα των εισηγήσεων στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
• Οι αναρτημένες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις παραπάνω ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες. Ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης Ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.
• Η καθεμία Ανακοίνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα και θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/-ων θα είναι στοιχισμένο/-α δεξιά.
• Για την οργάνωση Θεματικού Συμποσίου θα πρέπει να αποστέλλεται ο τίτλος του Συμποσίου, σύντομη τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του (έως 400 λέξεις), τα ονόματα και οι ιδιότητες των συμμετεχόντων και οι τίτλοι των εισηγήσεών τους.
Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων:
Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται:
• Ο θεματικός άξονας στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση
• Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
• Ο σκοπός της έρευνας
• Η μεθοδολογία
• Τα συμπεράσματα
• Οι λέξεις-κλειδιά
Πιο αναλυτικά σχετικά με την υποβολή περιλήψεων παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα παρακάτω και ακολουθείστε τις οδηγίες:
✓ Η συγγραφή της περίληψης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή με επεξεργαστή κειμένου.
Απαιτείται γλωσσική επιμέλεια:
– Κανονική γραφή, όχι πλάγια,
– Γραμματοσειρά Times New Roman 11 pt,
– Περιθώρια διάταξης σελίδας: επάνω και κάτω 2,54εκ., αριστερά και δεξιά 3,17εκ,
– Μονό διάστιχο γραμμών,
– Κανονική απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων,
– Χωρίς κεφαλίδα και υποσέλιδο.
✓ Ο Τίτλος θα πρέπει να είναι σαφής, σύντομος και να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της περίληψης ( πεζά σε έντονη γραφή-Bold, μέγεθος γραμματοσειράς 14pt).
✓ Το Επώνυμο & Όνομα εισηγητή μετά από μία κενή γραμμή, (μέγεθος γραμματοσειράς 12pt, έντονη γραφή -Bold -και στοίχιση στο κέντρο).Στην επόμενη γραμμή: επαγγελματική ιδιότητα των συντακτών, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας (μέγεθος γραμματοσειράς 12pt, στοίχιση στο κέντρο).Στην περίπτωση περισσοτέρων εισηγητών, τα επώνυμα και τα ονόματά τους γράφονται σε επόμενες γραμμές, με τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω.
✓ Η λέξη Περίληψη μετά από δύο κενές γραμμές (μέγεθος γραμματοσειράς 14pt, στοίχιση αριστερά).
Η περίληψη στην επόμενη γραμμή (μέγεθος γραμματοσειράς 11pt, πλήρης στοίχιση), η οποία οφείλει να είναι σαφής, σύντομη (κείμενο μέχρι 400 λέξεις) και περιεκτική.
✓ «Λέξεις-κλειδιά:» μετά από μία κενή γραμμή έως πέντε λέξεις κλειδιά (μέγεθος γραμματοσειράς 11pt, έντονη γραφή (Bold) και στοίχιση αριστερά).
Η υποβολή των περιλήψεων ακολουθώντας τις παραπάνω προδιαγραφές θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση educationconference@uoi.gr, το αργότερο μέχρι την 8η Μαΐου 2024.
Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:
Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
• Η συνάφεια της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
• Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
• Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της εργασίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πράξης
Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής. Τέλος, σχετική Πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα τεθεί εγκαίρως στη διάθεση των εισηγητών/τριών και όλων των ενδιαφερομένων, μέσω σχετικής Ανακοίνωσης. Σας παρακαλούμε να διατηρήσετε ανοιχτή την επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μαζί σας.
Με εκτίμηση,
Μαρία Σακελλαρίου
Καθηγήτρια,
π. Πρόεδρος του Π.Τ.Ν.
Διευθύντρια του Εργαστηρίου
«Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Μεθοδολογίας»
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θωμάς Μπαμπάλης
Καθηγητής,
Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστημών της Αγωγής
Διευθυντής του ΔΠΜΣ
«Σχολική Συμβουλευτική και
Καθοδήγηση»
ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!