Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε τις μελέτες για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Ναού της Παρηγορήτισσας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την απομάκρυνση επιχρίσματος στο εσωτερικό, αποκατάσταση δαπέδου και αντικατάσταση σκάλας πρόσβασης. Επιπλέον, προβλέπεται αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών και ενίσχυση κιονόκρανων και κιόνων εσωτερικά. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται αναδιαμόρφωση, με κατασκευή πεζοδρόμου και αποχωμάτωση περιμετρικά, ενώ θα διευθετηθεί το υπάρχον μονοπάτι πρόσβασης, ώστε να γίνει ασφαλές για την πρόσβαση ΑμεΑ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!