Τις διαδικασίες για την ανάθεση έργων κατεπείγουσας μορφής αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε Λούρου λόγω φυσικών καταστροφών, έχει δρομολογήσει ο Δήμος Πρέβεζας .
Πρόκειται για εργασίες σταθεροποίησης της κατολίσθησης, την ανακατασκευή των τμημάτων του κατεστραμμένου οδοστρώματος , την κατασκευή “ιρλανδικής” διάβασης στην κοίτη ρέματος που έχει επιχωματωθεί από φερτά υλικά καθώς επίσης την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών στο οδικό δίκτυο σε περιοχές των Τ.Κ Σκιαδά, Βρυσούλα, Ρεματιάς και Κοτσανόπουλου της Δ.Ε Λούρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 120 χιλιάδες ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α και β΄βαθμού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!