“Να διερευνηθούν άµεσα οι συνθήκες και τα αίτια του εργατικού ατυχήµατος και να αναλάβει τις µεγάλες ευθύνες η διοίκηση του Νοσοκοµείου µας. Να αναγγελθεί στην επιθεώρηση εργασίας αντί να προσπαθεί να το αµφισβητήσει, όπως έγινε µε πρόσφατη δήλωση του ∆ιοικητή στα ΜΜΕ. Επικαλείται τα αναγραφόµενα στο ιατρικό εξιτήριο. Ναι είναι αλήθεια!! Η έκθεση της συναδέλφου στην κεντρική αποστείρωση στο ρεύµα δεν την σκότωσε και δεν της άφησε αναπηρία ή βλάβη

. Αυτό το πιστοποιεί το εξιτήριο της από την καρδιολογική κλινική στην οποία παρέµεινε για ένα 24ωρο. Αυτό όµως το γεγονός, ο διοικητής του νοσοκοµείου το µετέφρασε µε κυνισµό « δεν υπήρξε ποτέ συµβάν ηλεκτροπληξίας» εξαφανίζοντας µε ωµό τρόπο το εργατικό ατύχηµα!!! . Τότε τι υπήρξε ?? Υπήρξε έκθεση σε ρεύµα (όπως αναφέρει και το εξιτήριό της) κοινώς «ηλεκτροπληξία» η οποία οδήγησε σε γενικό blackout στην αποστείρωση , µούδιασµα και πόνο στα δάχτυλα της εργαζόµενης, τρόµο και τάση για ζάλη. Ποιος το πιστοποιεί εκτός της ιδίας??

Ένα εργατικό ατύχηµα που έγινε µπροστά σε όλους τους εργαζόµενους της απογευµατινής βάρδιας του τµήµατος της αποστείρωσης ποια τεχνική έκθεση µπορεί να το αµφισβητήσει; Το συµβάν έγινε την ηµέρα που λόγω βλαβών στην ηλεκτροδότηση της κεντρικής αποστείρωσης οι ηλεκτρολόγοι προέβησαν σε ενέργειες αποκατάστασης των προβληµάτων και οι εργαζόµενοι έπρεπε να δουλέψουν τον κλίβανο µε την ατµογεννήτρια και ειδικούς χειρισµούς για τους οποίους είχαν λάβει εντολές και οδηγίες Γιατί άραγε έβγαλε ο ίδιος πόρισµα, την στιγµή που εκ του νόµου υποχρεούται να αναγγείλει το γεγονός στην επιθεώρηση εργασίας και να καλέσει αστυνοµία για διερεύνηση των συνθηκών του συµβάντος; Ποιος νόµος και ποια ηθική του δίνει το δικαίωµα ως εκ του νόµου εργοδότης δηλαδή ελεγχόµενος να παριστάνει τον ελεγκτή; Και που βασίστηκε να βγάλει το πόρισµα, µε ποια µελέτη και ποιος συγκεκριµένα την εκπόνησε; Απλά υλοποιεί µια βάρβαρη πολιτική απέναντι στην υγεία και την ζωή των εργαζοµένων αξιοποιεί όλο το βολικό αλλά επικίνδυνο θεσµικό πλαίσιο που έφτιαξαν από κοινού οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ για να µην επιφορτίζεται µε επιπλέον κόστος η εργοδοσία.

Είναι χαρακτηριστική η από 9-1-2023 εγκύκλιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ,η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηµα του διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, µε την οποία “παραγγέλλει” προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές ότι δεν θα πρέπει να συντάσσεται από την Επιθεώρηση Εργασίας έκθεση έρευνας για τα εργατικά ατυχήµατα “ήσσονος σοβαρότητας”. Είναι εξοργιστικό ότι για να στηρίξουν το επιχείρηµά τους επικαλούνται, εκτός από τον νόµο Χατζηδάκη, τον υπερβολικά µεγάλο αριθµό αναγγελιών εργατικών ατυχηµάτων, που για το 2022 προσεγγίζει τις 14.000! Το αντικειµενικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι πνίγονται σε έναν “ωκεανό” υποθέσεων, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το “κουκούλωµα” των συνθηκών και αιτιών των εργατικών ατυχηµάτων. Άλλωστε ένα “ήσσονος σοβαρότητας” εργατικό ατύχηµα µπορεί να φανερώνει ελλείψεις στην τήρηση των µέτρων ασφάλειας και να αποτελέσει προάγγελο ενός πολύ πιο σοβαρού ατυχήµατος, ακόµα και θανατηφόρου.

Το ατύχηµα αυτό όπως και άλλα που µπορεί να έρθουν, δεν θα είναι τυχαία….είναι προδιαγραµµένα και πρέπει να τα αποτρέψουµε. Το προδιαγραµµένο ατύχηµα στο Χατζηκώστα είναι αποτέλεσµα της εγκληµατικής πολιτικής των περικοπών και της εµπορευµατοποίησης της υγείας του λαού τόσο από την κυβέρνηση της Ν.∆, όσο και από τη προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις. Είναι συνέπεια της λειτουργίας των Νοσοκοµείων ως επιχειρήσεις, ως αυτοτελές οικονοµικές µονάδες. Αυτή η πολιτική είναι που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζόµενων στους χώρους δουλειάς. Αυτή η πολιτική που θεωρεί τις ζωές µας κόστος και οδήγησε στο έγκληµα στα Τέµπη πρέπει να ανατραπεί. Το εργατικό ατύχηµα είναι συνέπεια της εντατικοποίησης της εργασίας, της υποστελέχωσης και της υποχρηµατοδότησης για εξοικονόµηση πόρων που διοχετεύονται στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι αποτέλεσµα της εκχώρησης βασικών λειτουργιών του Νοσοκοµείου σε εργολάβους και συνέπεια της λειτουργίας των Νοσοκοµείων µε τη λογική κόστους οφέλους Έτσι η συντήρηση του εξοπλισµού εξαρτάται από τις συµβάσεις µε τις εταιρίες και θεωρείται κόστος, όπως και η αντικατάσταση παλιών µηχανηµάτων. Ο συγκεκριµένος κλίβανος είναι από τη δεκαετία του 1990 και µπήκε σε λειτουργία το 2001. Η τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωµένη όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Οι οριακές συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου µας τόσο από την υποστελέχωση όσο και από την έλλειψη διαθέσιµων πόρων ενέχουν κινδύνους για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων, οι οποίοι έχουν επισηµανθεί προς τη διοίκηση από την τεχνική υπηρεσία µε έγγραφο της στις 30/11/22. Αυτές οι συνθήκες δεν είναι µόνο ικανές αλλά µε σιγουριά οδηγούν στο να γίνονται εργατικά ατυχήµατα! Φτάνει πια δεν µπορούν να παίζουν µε τις ζωές µας στο όνοµα του κόστους. Να στελεχώσουν άµεσα όλες τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου µε µόνιµο προσωπικό. Να µονιµοποιηθούν οι επικουρικοί. Να πεταχτούν όλοι οι εργολάβοι από τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου και όλοι οι επικουρικοί εργαζόµενοι µε την εµπειρία που απέκτησαν να γίνουν αορίστου χρόνου. ΝΑ προχωρήσουν σε έργα και µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και σε έλεγχο αυτών ώστε να µην έχουµε νέα ατυχήµατα Να διοριστεί άµεσα γιατρός εργασίας.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΗ ΩΡΑ 12µ.µ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΟ ∆.Σ.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!