“Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη προσπάθεια της διοίκησης του ΟΚΠΑΠΑ να λειτουργήσει τα ΚΑΠΗ του Δήμου χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. 

Συγκεκριμένα από τα 12 εν ενεργεία ΚΑΠΗ του Δήμου, μόνο τέσσερα (4) θα λειτουργήσουν με βοηθητικό προσωπικό και τους εργαζόμενους που προβλέπονται. Για τα υπόλοιπα οκτώ (8) ΚΑΠΗ, εργαζόμενοι κλάδων Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών ή Επισκεπτών Υγείας καλούνται να ψήνουν καφέδες να καθαρίζουν τουαλέτες και να κάνουν διοικητική δουλειά (ανανέωση εγγραφών κλπ). 

Ενώ η καθαριότητα είναι διπλά επιβεβλημένη στην εποχή που ο Covid «θερίζει»,   τα ΚΑΠΗ με ένα υπάλληλο να κάνει όλες τις δουλειές, μόνο κατ’ όνομα θα είναι Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων! 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους θέλουμε να λειτουργήσουν επιτέλους τα ΚΑΠΗ. Είναι δομές που αποτελούσαν σημεία αναφοράς στις γειτονιές, που πραγματικά συνέβαλαν στην ισότιμη ενεργή παραμονή στην κοινωνία των ηλικιωμένων, όπως ήταν ο σκοπός τους. Αυτό όμως απαιτεί στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. 

Αντί για προσλήψεις, η διοίκηση του ΟΚΠΑΠΑ απαιτεί από εργαζόμενους να απασχοληθούν σε αλλότρια καθήκοντα χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συνέχιση των υπηρεσιών που παρείχαν μέχρι σήμερα όπως για παράδειγμα τα προγράμματα φυσικοθεραπείας. Σε άλλες περιπτώσεις τους αποσπά από τις σημαντικές υπηρεσίες του Βοήθεια στο Σπίτι. 

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν να απασχοληθούν σε διαφορετικά καθήκοντα από αυτά για τα οποία προσλήφθηκαν. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να χρηματοδοτήσει τον ΟΚΠΑΠΑ και να προσλάβει προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ. “Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!