Στο πλαίσιο του έργου “Epirus Waters”, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέλη της ομάδας έργου πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές δράσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς στις περιοχές του Αγίου Γεωργίου Λούρου και Νεοχωρίου Άρτας, από τις  21-24 Μαΐου 2024.

Στις δράσεις συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί και 180 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας πάνω σε θέματα ποιότητας νερού και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και την παρουσίαση του δικτύου των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, δάσκαλοι και μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδείξεις μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων και να εξοικειωθούν με οργανισμούς των υδάτινων οικοσυστημάτων που αποτελούν δείκτες ποιότητας του νερού, όπως βενθικά μακροασπόνδυλα και διάτομα. Επιπλέον, τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στα σημεία εγκατάστασης προχώρησαν στην υιοθέτηση των αντίστοιχων σταθμών, ως μέσο προώθησης  εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών  με τα ποτάμια οικοσυστήματα της περιοχής τους αλλά και ενίσχυσης της συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας με τους επιστήμονες του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους αυτόματους σταθμούς και τις μετρήσεις τους θα βρείτε εδώ: https://epirus-waters.hcmr.gr/δίκτυο-σταθμών/ ενώ για να επικοινωνείτε με την ομάδα έργου: https://epirus-waters.hcmr.gr/επικοινωνία/, τηλ. 2291076389, Τομέας Εσωτερικών Υδάτων – ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Ανάβυσσος Αττική.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!