Η ESA SECURITY SOLUTIONS S.A. κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα.Στελεχωμένη με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό που υπερβαίνει τα 2.700 άτομα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εστιάζοντας σε …
ιδιαίτερα νευραλγικούς τομείς όπως: Μεταφορές (Λιμάνια, Σιδηρόδρομοι,Αερομεταφορές), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Πολυεθνικέςψ Εταιρείες, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Μαζικές Εκδηλώσεις, κ.α. Η ESA Security Solutions S.A. αναζητά άμεσα Προσωπικό Ασφαλείας (Άνδρες-Γυναίκες) για μόνιμη απασχόληση στο Αεροδρόμιo της Κέρκυρας .
Προσφέρονται:
 Επιδότηση της πιστοποίησης / εκπαίδευσης της Πολιτικής Αεροπορίας.
  Εξασφαλισμένη διαμονή
 Πρόσθετη ομαδική ασφάλιση
 Προοπτικές εξέλιξης
Απαιτούμενα Προσόντα: 
 Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ ή και με αρ.Πρωτοκόλλου ή και επιτυχόντες Πιστοποίησης ΚΕΜΕΑ
 Απολυτήριο Λυκείου (απαραίτητο) Επιθυμητά Προσόντα:
 Γνώση Αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο).
Αποστολή βιογραφικών στο :
Email: [email protected]
Φάξ : 2103410426
Τηλ: 2141001463, 6932476293
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!