H Ένωσή στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου  σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι έχει γίνει δέκτης αναφορών συνάδελφων που επιμελούνται σύζυγο με αναπηρία για τις αλλαγές που προκλήθηκαν με το νέο ΦΕΚ για τα ευεργετικά μέτρα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπογράφηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.

Συγκεκριμένα το προηγούμενο ΦΕΚ 1139/Β/3-6-2011 έγραφε:

Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Το νέο ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023 καταργεί αυτόν τον ορισμό και βάζει τον παρακάτω:

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο (τύπου 1).

Η ανακοίνωση τονίζει: “Δηλαδή προσθέτει την ανικανότητα για εργασία ως βασική προϋπόθεση του ορισμού των ΑμεΑ, αφαιρώντας παλαιότερα ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις από προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει σύζυγο με αναπηρία.

Και διερωτόμαστε : ο-η σύζυγος που εργάζεται δεν θεωρείται ΑμεΑ ; Η οικογένειά δεν βιώνει καθημερινά τις παραμέτρους ενός χρόνιου δυσίατου νοσήματος ; Ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν επιβαρύνεται από νοσηλείες, φυσικοθεραπείες, φάρμακα κλπ ; Γιατί χάνετε η διευκόλυνση της κατ΄εξαίρεσης στέγασης στα Στρατιωτικά Οικήματα (ΣΟΑ) για πενταετία; Το ότι δεν συμμετέχουν σε υπηρεσίες διανυκτερεύσεως και ασκήσεις , δεν ήταν κάποια αναγκαία και βασικά μέτρα για την ομαλή ζωή της οικογένειάς τους ; Ήταν λάθος το ΦΕΚ 1139/Β/3-6-2011που παρείχε κάποιες διευκολύνσεις στην παραπάνω κατηγορία συναδέλφων μας .Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προτιμούσαν οι συνάδελφοί μας να μην ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία, αλλά πάντα πίστευαν στην ευαισθησία που επιδεικνύει η πολιτεία στα ΑμεΑ . Δυστυχώς αυτή η πίστη τους κλονίστηκε με το νέο ΦΕΚ . Θεωρούμε ότι γίνεται ένα βήμα πίσω προς την αντιμετώπιση των ΑμεΑ από το ΥΠΕΘΑ και ευχόμαστε παρόμοιες διατάξεις να μην εμφανιστούν σε άλλους εργασιακούς κλάδους.

Πιστοποιητικό αναπηρίας ,με ανικανότητα εργασίας από ΚΕΠΑ, δίνεται μόνο σε πολύ λίγες και συγκεκριμένες παθήσεις!!

Άτομα με κινητικά προβλήματα, με σοβαρές παθήσεις όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, μεσογειακή αναιμία και τόσα άλλα που υπάρχουν στον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ικανότητα να εργάζονται, δεν έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν διευκολύνσεις και την αρωγή της πολιτείας ;

Να αναφέρουμε τέλος ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, οι χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
Στο άρθρο αυτό, θεμελιώνεται το κοινωνικό κράτος δικαίου και η κοινωνική πολιτική του κράτους, η οποία ασκείται μέσω των ειδικότερων νόμων που εκτελούν αυτή τη συνταγματική επιταγή. Επίσης, το άρθρο 21 παρ. 6, αναφέρεται ρητά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ορίζοντας τα εξής: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

Επειδή αυτό το θέμα αγγίζει ήδη πολλές οικογένειες συναδέλφων μας ζητάμε όπως ανασταλεί άμεσα η εφαρμογή του και επανεξεταστεί το εν λόγω ΦΕΚ προκειμένου να διορθωθεί αυτή η αδικία και όλα τα άτομα ΑμεΑ να χαίρουν των προνομίων που τους αξίζουν και δικαιούνται.”

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!