Οι συνολικές δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ έφθασαν τα 4,307 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Το 2022, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες η Eurostat διαθέτει στοιχεία για το 2022. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ 2021 και 2022 (μετρούμενες σε εθνικά νομίσματα) καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+28% σε σύγκριση με το 2021), στην Κύπρο (+18%) και στην Ουγγαρία (+10%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία (+ 1%) και στη Γαλλία, τη Δανία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και την Γερμανία (όλες με +2%).

Ωστόσο, όταν αναλύονται οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα στοιχεία δείχνουν μείωση το 2022, επισημαίνει η Eurostat και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από τις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα ως αποτέλεσμα ανάκαμψης από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Το 2022, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αντιπροσώπευαν το 27,2% του ΑΕΠ της ΕΕ, σημειώνοντας πτώση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με το 2021.

Μεταξύ 2021 και 2022, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπήρξε αύξηση των δαπανών για παροχές κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ: +1,4 ποσοστιαίες μονάδες για την Κύπρο στο 23,2% του ΑΕΠ, +1,2 π.μ. για τη Βουλγαρία στο 19,5% του ΑΕΠ και +0,1 π.μ. για το Λουξεμβούργο στο 21,6% του ΑΕΠ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-2,8 π.μ.), στην Αυστρία (-2,6 π.μ.) και στη Δανία (-2,2 π.μ.).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!