Οι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Ταξί θα διενεργηθούν την Πέμπτη 23 Μαϊου 2024 και ώρα 8 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων, οδός Δομπόλη 30.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η υπογραφή της κατάστασης συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Υπεύθυνος υπάλληλος: Γεώργιος Καλτσούνης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!