Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων των υποψηφίων Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ορίστηκε η Δευτέρα 23-10-2023.

1. Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να πρωτοκολληθούν εκεί το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 16-10-2023 και ώρα 13:00. .

2. Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
α) Δ/νση Δημ. Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων– Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων : 26510-87138 26510-87131
β) Δ/νση Δημ. Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας– Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων : 26813-63511 26813-63512
γ) Δ/νση Δημ. Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας– Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων : 26653-60186 26653-60184
δ) Δ/νση Δημ. Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας– Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων : 26823-62113 26823-62112
ε) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα, 2108208791, 2108208708 ή 2108208787

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (μόνο για πρωτοεξεταζόμενους) ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ)

3. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υγείας πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων σχετικά με το τι προβλέπεται από την
τρέχουσα Κ.Υ.Α., σε περίπτωση που υπάρξουν νέα μέτρα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!