«Ένα μεγάλο έργο που εκσυγχρονίζει τις υποδομές ύδρευσης, διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του νερού, ελαχιστοποιεί τις βλάβες και τις διαρροές καθιστώντας έτσι πρωτοπόρο στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών το Δήμο παίρνει σάρκα και οστά» αναφέρει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης «έξυπνων» υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας.
Πρόκειται για το έργο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα:
Το πρώτο αφορά στην «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης» προϋπολογισμού 3.163.091,20€, και
Το δεύτερο στην «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου προϋπολογισμού 1.782.229,68 €.
Με την υλοποίησή του εν λόγω έργου μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στις απώλειες νερού και το κόστος εργασιών ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούνται ενέργεια και υδάτινοι πόροι. Επίσης, αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, αφού καθίστανται αξιόπιστες και έγκυρες οι μετρήσεις κατανάλωσης νερού.

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!