Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, με αποφάσεις του έκανε αποδεκτές τις δωρεές των:
Α) «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ», για την σημαντική δωρεά ιματισμού για τις ανάγκες των κλινικών μας. Η Διοίκηση ευχαριστεί την δωρήτρια εταιρία, η οποία επανειλημμένα είτε με πρωτοβουλίες της είτε κατόπιν αιτημάτων μας συνδράμει στο έργο του Νοσοκομείου μας.
Β) «ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για την δωρεά ψαριών για τις ανάγκες σίτισης ασθενών και Ιατρικού προσωπικού. Η Διοίκηση ευχαριστεί την συνεταιρισμό για την πρωτοβουλία του.
Ο Διοικητής
Δημήτριος Σκανδάλης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!