“Το γεγονός ότι η Περιφερειακή αρχή εμπλέκει τον ΦοΔΣΑ Ηπείρου σε μια αντιπαράθεση μεταξύ αυτής και μιας Περιφερειακής παράταξης θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολιτικά άστοχη επιλογή.
Τορπιλίζει μια προσπάθεια συνεννόησης που εξελίσσεται αυτή την περίοδο μεταξύ δύο φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.
Με αφορμή το γεγονός αυτό οφείλουμε να διευκρινίσουμε για πολλοστή φορά τα παρακάτω:
– Ο ΦοΔΣΑ Ηπείρου υλοποίησε από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τις 19 Νοεμβρίου 2021 την υπηρεσία απομάκρυνσης υπολείμματος από τη ΜΕΑ Ηπείρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις μελέτες με τις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιούσε την ίδια Υπηρεσία από το Δεκέμβριο 2018 έως τον Αύγουστο 2020.
– Στο τέλος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η μεταφορά του υπολείμματος γινόταν με ευθύνη του ΦοΔΣΑ η συσσώρευση υπολείμματος στη ΜΕΑ ανήλθε σε περίπου 370 τόνους έναντι περίπου 2500 τόνων που έχουν συσσωρευτεί στη ΜΕΑ το τελευταίο διάστημα
και πρέπει να απομακρυνθούν, γεγονός που διαπιστώθηκε και από αυτοψία στο χώρο της ΜΕΑ, κλιμακίου του ΔΣ του ΦοΔΣΑ.
– Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι στην παρούσα φάση η μεταφορά του υπολείμματος γίνεται με απευθείας αναθέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε ιδιωτικό φορέα, στον οποίο παραχωρήθηκε εξοπλισμός ιδιοκτησίας του ΦοΔΣΑ. Συγκεκριμένα 10 απορριμματοκιβώτια (containers). Για την παραχώρηση αυτή ουδέποτε ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του ΦοΔΣΑ, ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ως όφειλε η Περιφερειακή αρχή.
– Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι πλέον το σύνολο του υπολείμματος μεταφέρεται και εναποτίθεται μόνο στον ΧΥΤΑ Ελληνικού και δεν διαμοιράζεται προς τους άλλους ΧΥΤ σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις τόσο του ΦοΔΣΑ όσο και της Περιφέρειας.
– Επιπρόσθετα γίνεται πλέον ορατό και σε όλους τους εμπλεκόμενους που αμφισβητούσαν τα στοιχεία και τις εγκεκριμένες μελέτες του ΦοΔΣΑ ότι μόνο για τη μεταφορά του υπολείμματος απαιτούνται τουλάχιστον 3- 4 οχήματα και 10 – 12 containers να είναι
‘’δεσμευμένα’’ στη ΜΕΑ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι είναι πρακτικά αδύνατη η λειτουργία του δικτύου των 8 Σταθμών μεταφόρτωσης με τα υπόλοιπα 8 οχήματα και 35 containers και είναι απαραίτητος επιπλέον εξοπλισμός.
Από τον συνδυασμό:
– της χρήσης δημόσιου εξοπλισμού και όχι ιδιόκτητου.

– Του μειωμένου κοστολογίου λόγω μεταφοράς στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ Ελληνικού (κύκλος διαδρομής 76 χλμ.) και όχι στο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Άρτας (κύκλος διαδρομής 185 χλμ.) και
– Από την πρακτική της συσσώρευσης υπολείμματος στη ΜΕΑ – αδυναμία μεταφοράς «επιτυγχάνεται» το πολυδιαφημιζόμενο ποσοστό έκπτωσης της τάξεως του 30% σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις που με τόσο ζήλο προβάλει η Περιφερειακή αρχή επικαλούμενη την
προστασία του ‘’χειμαζόμενου λαού της Ηπείρου’’.
Αναφορικά τώρα με τα μη επιτρεπτά απόβλητα στη ΜΕΑ που ανακάλυψε πολύ πρόσφατα η Περιφερειακή αρχή:
α) μας αφήνει άναυδους το γεγονός αυτό και αναρωτιόμαστε ποιος φέρει την ευθύνη εισόδου στη ΜΕΑ και ενσωμάτωσης αυτών στο υπόλειμμα;
β) δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Περιφέρειας η λειτουργία της ΜΕΑ άρα και ο έλεγχος των κατηγοριών των απορριμμάτων που εισέρχονται σε αυτή;
γ) ο έλεγχος της σύνθεσης των απορριμμάτων που παραδίδονται από τον λειτουργό της μονάδας ως υπόλειμμα δεν είναι ευθύνη της Περιφέρειας βάση των συμβατικών της υποχρεώσεων;
δ) μετά τον όψιμο ισχυρισμό της Περιφέρειας για τη μεταφορά μη αποδεκτών αποβλήτων ως υπόλειμμα, αναρωτιόμαστε από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ μέχρι και σήμερα, στους χρόνους που η Περιφέρεια είχε την ευθύνη μεταφοράς του υπολείμματος, πως
μεταφέρθηκαν τα μη αποδεκτά απόβλητα που εισήλθαν στη μονάδα αν όχι ως υπόλειμμα;

Στην προσπάθεια υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο η Διοίκηση του ΦοΔΣΑ με όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές της απέδειξε ότι επιθυμεί με συναίνεση να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. Φαίνεται όμως ότι στα πλαίσια μιας ευνομούμενης δημοκρατίας η λύση θα δοθεί μέσα από τους θεσμούς του κράτους δικαίου.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!