Τον ρόλο της φορολογικής διακυβέρνησης αλλά και τον τρόπο που αυτή ενσωματώνεται στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία το The Non- Executive’s Directors’ Club in Greece (NED Club) σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ και τη συμμετοχή της PwC Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου στο «Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος» οι παρευρισκόμενοι, μέλη του NED Club αλλά και κορυφαία στελέχη της αγοράς ενημερώθηκαν για τη σύνδεση της φορολογικής διακυβέρνησης με τις απαιτήσεις των κριτηρίων ESG και ειδικότερα αυτών της βιωσιμότητας.
Την εκδήλωση άνοιξαν οι κυρίες Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, και Λήδα Κοντογιάννη, Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club), ενώ στη συνέχεια εκτενή αναφορά στο θέμα της εκδήλωσης έκανε ο κ. Χαράλαμπος Αντωνίου, Partner, Tax στην PwC Ελβετίας.

Αναλυτικά, στην παρουσίασή του με θέμα «Φορολογική Διακυβέρνηση» ο κ. Χαράλαμπος Αντωνίου ανέδειξε την άμεση συσχέτιση της φορολογίας και με τα τρία σκέλη των κριτηρίων ESG και συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους περιβαλλοντικούς φόρους και τα κίνητρα, στο κοινωνικό αποτύπωμα των εταιρειών, καθώς και σε θέματα διακυβέρνησης, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή οι οργανισμοί διαχειρίζονται τις φορολογικές τους υποθέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τέσσερις διαστάσεις που διέπουν ένα πλαίσιο φορολογικής διακυβέρνησης, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών αλλά και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Οι εν λόγω διαστάσεις είναι η φορολογική στρατηγική και ηγεσία, οι φορολογικές λειτουργίες, ο φορολογικός κίνδυνος και έλεγχος και η φορολογική διαφάνεια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κος Αντωνίου αναφέρθηκε, επίσης, στα δεδομένα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο και ως προς τις σχετικές αναφορές, ενώ εστίασε σε ζητήματα φορολογικής διαφάνειας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με το ESG.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κος Αντωνίου σημείωσε «Τα θέματα φορολογικής διακυβέρνησης θα πρέπει να βρίσκονται υψηλά στην agenda της σύγχρονης επιχείρησης. Το νέο φορολογικό πλαίσιο, που διαμορφώνεται γύρω από τα κριτήρια ESG, σίγουρα δημιουργεί προκλήσεις για έναν οργανισμό, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτές αποτελούν ταυτόχρονα και μια σημαντική ευκαιρία για έναν ευρύτερο μετασχηματισμό, η οποία θα συμβάλλει ώστε η επιχείρηση να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των μετόχων, των επενδυτών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών».

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν τη φορολογία, αλλά και ευρύτερα τη σημασία των κριτηρίων ESG και της βιωσιμότητας στο επιχειρείν.

Σχετικά με την PwC
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 152 χώρες με περισσότερα από 328.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.

Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!