Στα 402 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας που αφορά σε 7 Περιφέρειες, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα ανάπτυξης 2023 – 2027 που υπέβαλε στη ΡΑΕΕΥ η ΔΕΔΑ και πήρε το πράσινο φως. Το κόστος περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αποσυμπιεστές αλλά και πρόσθετες επενδύσεις.  Για την Ήπειρο, εισηγείται την ανάπτυξη συνολικά 15,61 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης και 146 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης, στο οποίο υπολογίζει ότι, στο τέλος του 2027, θα είναι συνδεμένοι 6.078 πελάτες. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί δίκτυο χαμηλής πίεσης. Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, επιχορηγήσεων του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και μέσω λήψης δανείου. Στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, που θα τροφοδοτούνται μέσω 7 σταθμών αεριοποίησης LNG.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!