Ο Δήμος Ζαγορίου είναι «μπροστάρης» σε θέματα βιώσιμης και πράσινης κινητικότητας, τόνισε ο Δήμαρχος, κ. Σουκουβέλος Γεώργιος στην 1 η διαβούλευση με θέμα τον σχεδιασμό της εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.
Με συνολική παρουσία των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου, δημοτικών συμβούλων και παρατάξεων καθώς και εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΔΕΔΔΗΕ, της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, και Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 το 1 ο στάδιο της διαβούλευσης του Δήμου Ζαγορίου με θέμα την εκπόνηση του Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Αποτίμηση της συνάντησης
Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων, αφού πρώτα η ομάδα έργου είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα προτεινόμενα σενάρια ανάπτυξης του δικτύου φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η διεξαγωγή της διαβούλευσης αποτιμήθηκε ως επιτυχής. Οι φορείς ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και με τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν σε γνώσεις και καταρτισμένες ιδέες βάσει του αντικειμένου τους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και το σύνολο των συμμετεχόντων είχε την δυνατότητα να τοποθετηθεί και να συμμετέχει. Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα μονοπώλησης της συζήτησης.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζαγορίου κ. Σουκουβέλος Γεώργιος επισήμανε τη σημαντικότητα αναφορικά με το Σ.Φ.Η.Ο. και την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ζαγορίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου καθώς και την επιπλέον προβολή του Ζαγορίου ως τουριστικό προορισμό, αναφέροντας πως η εποχή αυτή είναι η εποχή της σταδιακής μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη όπου ο Δήμος Ζαγορίου θα είναι «οδηγός».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διάρκεια της υλοποίησης η οποία αποτελεί μόλις την αρχή και θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του Δήμου για την επόμενη πενταετία όπου η δημοτική αρχή και το σύνολο του Δήμου έχει σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Προτεραιότητα του Δήμου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση της ενέργειας και του κλίματος και τα στρατηγικά κείμενα που έχουν εκπονηθεί από τη Δημοτική Αρχή.
Τέλος, τόνισε ότι τις τελικές θέσεις των ηλεκτροφορτιστών θα τις καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου.
Τη διαβούλευση συντόνισε ο Περιβαλλοντολόγος κ. Αντωνίου Γεώργιος από την εταιρεία «Σύμβουλοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Consultants».

Επόμενα βήματα διαβούλευσης – υλοποίησης της μελέτης
Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η χαρτογράφηση των αναγκών του Δήμου με ταυτόχρονη αξιολόγηση της δυναμικής για την φιλοξενία φορτιστών Η/Ο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί μέσω πολυκριτηριακής αξιολόγησης 2 εναλλακτικά σενάρια ως προς την χωροθέτησή των φορτιστών λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του Δήμου (τουριστικός χαρακτήρας, εποχική συγκέντρωση τουριστών) και τον υπερκείμενο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό.
Η εκπόνηση ΣΦΗΟ συνεχίζεται με την μελέτη κόστους οφέλους για να προκύψει το βέλτιστο σενάριο υλοποίησης, ενώ εξετάζονται κίνητρα για τους δημότες με στόχο την αύξηση του μεριδίου Η/Ο στο δήμο. Τα αποτελέσματα του θα κοινοποιηθούν επίσης στους εμπλεκόμενους φορείς για σχόλια και παρατηρήσεις.
Τα επόμενα βήματα είναι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνεται από τους φορείς, τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου Ζαγορίου, καθώς επίσης και η αποστολή του πίνακα με τις τελικές θέσεις των σημείων στο ΔΕΔΔΗΕ για γνωμοδότηση.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στη σελίδα διαβούλευσης του Δήμου Ζαγορίου:

Καλώς Ήλθατε

Τι είναι τα ΣΦΗΟ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι όλης της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σ.Φ.Η.Ο.
Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.
Κατόπιν της υπ' αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Ζαγορίου υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!