Ο επικεφαλής της παράταξης “Κοινό των Ηπειρωτών”,  κ. Γιώργος Ζάνας,  σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Β. Γοργόλη και την  Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κα Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση, αναφέρει τα εξής

Έχετε συμπεριλάβει στην πρόσκληση για την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής σας, στις 16 Μαρτίου τρέχοντος, για συζήτηση και λήψη απόφασης το (13ο) θέμα “Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1΄΄» του Β΄ σταδίου του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων, Δ. Ε. Μολοσσών, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία Energean Oil & Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε.”.

Επειδή αποτελεί κοινό τόπο η εκτίμηση για το ζωηρό ενδιαφέρον και την σπουδαιότητα που παρουσιάζει το υπό συζήτηση έργο της ερευνητικής γεώτρησης στα Κούρεντα του δήμου Ζίτσας, προτείνουμε να παραπεμφθεί και να απασχολήσει το Περιφερειακό μας Συμβούλιο αφού προηγηθεί η ανάλογη προετοιμασία σε επίπεδο εισηγήσεων και προσκληθούν ειδικοί επί του θέματος φορείς.

Έχουμε συμφωνήσει, διαφωνώντας πολλές φορές, ότι, τα θέματα που παράγουν πολιτικά αποτελέσματα και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των Ηπειρωτών, σε βάθος χρόνου, πρέπει να έρχονται στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εν προκειμένω, το ενδεχόμενο έρευνας και παραγωγής (εξόρυξη) υδρογονανθράκων αλλάζει τα δεδομένα, τις περιβαλλοντικές ισορροπίες και  το παραγωγικό μοντέλο της περιφέρειας μας ανατρέποντας το υπάρχον για το οποίο έχουν δαπανηθεί και επενδυθεί δισεκατομμύρια, από τη μεταπολίτευση και μετά.

Ανάλογη θέση έχουμε εκφράσει και καταθέσει για τις Σ.Μ.Π.Ε. που ρυθμίζουν πάγια σημαντικά αναπτυξιακά θέματα σε βάθος χρόνου και ζητήσαμε να συζητούνται και να εγκρίνονται από το στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο εκχωρεί αρμοδιότητες στις Επιτροπές. 

Στο δρόμο για την “Πράσινη Μετάβαση” οι εξορύξεις υδρογονανθράκων αποτελούν κορυφαίο κεφάλαιο με αρνητικές συνέπειες και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Αυτήν την θέση υπερασπιζόμαστε και ζητούμε να συζητηθεί το θέμα της  ερευνητικής γεώτρησης «Ήπειρος 1΄΄» στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι στην Επιτροπή.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!