Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00,  στην αίθουσα ψυχαγωγίας του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Τα προβλήματα των πυροσβεστών στην περιφέρειά, αλλά και σε όλη τη χώρα,  αυξάνονται. Στα χρονίζοντα προβλήματα των μετακινήσεων που έχουν γίνει καθημερινότητα, των μεταθέσεων που συνεχίζονται αδιάκοπα για κάλυψη  οργανικών κενών και των  προληπτικών  επιφυλακών ήρθαν να προστεθούν η κατάχρηση της γενικής επιφυλακής και η αναστολή των καλοκαιρινών αδειών.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου μας και όχι μια τυπική διαδικασία.

Η ενεργή και μαζική συμμετοχή σας, θα οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων ώστε να αγωνιστούμε ενάντια στα όσα αρνητικά βιώνουμε.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων 5ετών, εποχικών και Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και κάλυψη όλων των οργανικών κενών.
  • Κατάργηση του νόμου 4662/2020 (κανονισμός μεταθέσεων, επιφυλακές κ.α.) και όλων των συναφών νομοθετημάτων, που υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία της χώρας.
  • Ένταξη του επαγγέλματος μας στα Βαρέα, Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά.
  • Πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Χρηματική αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία και την εργασία κατά την διάρκεια Κυριακών και Αργιών, όπως ισχύει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ”

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!