Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Γεώτρηση Ήπειρος 1 – Θετικοί όλοι οι αρμόδιοι φορείς»

Κύριε Υπουργέ,

Το σύνολο των αρμόδιων φορέων, όπως πληροφορηθήκαμε, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να διατυπώσουν γνώμη για την ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1» που αφορά τον εντοπισμό κοιτάσματος υδρογονανθράκων στον Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων και την έχουν αναρτήσει ως τώρα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, εκφράζονται θετικά για το συγκεκριμένο έργο. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της διαβούλευσης για τη Μελέτη περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων γνωμοδότησαν θετικώς η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το Δασαρχείο Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του Υ.Π.ΕΝ., η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ιδίου Υπουργείου, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπ. Πολιτισμού και η Διεύθυνση Γ2 του ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συνεπώς εκ των δεδομένων, έχει ωριμάσει πια σε ικανοποιητικό βαθμό η ερευνητική γεώτρηση «Ήπειρος 1» και απομένει η έναρξή της.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε ποιες διεργασίες απομένουν μέχρι την έναρξη της ερευνητικής γεώτρησης «Ήπειρος 1» και πότε χρονικά τοποθετείται αυτή, βάσει της εξέλιξης της ενδιάμεσης διαδικασίας;

 

 

Η απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 309/31-7-2023 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) και σύμφωνα με την ενημέρωσή της σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή των Ιωαννίνων, έπεται:
Η στάθμιση και αξιολόγηση των γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών και φορέων στους οποίους διαβιβάστηκε η ΜΠΕ και διατύπωσαν απόψεις επί του περιεχομένου της, καθώς και των σχολίων/παρατηρήσεων/αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν εγγράφως ή/και καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) από φορείς και το ενδιαφερόμενο κοινό επί του σχεδιασμού του έργου του θέματος και του περιεχομένου της ΜΠΕ (>115).
Η σύνταξη σχεδίου πλήρως αιτιολογημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ερευνητική γεώτρηση στα Ιωάννινα ή απόφασης απόρριψης.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας εξαρτάται απολύτως από την ολοκλήρωση των ανωτέρω.

Ο Υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!