Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέβεζας Αργυρός Λεωνίδας (σύμφωνα με την αριθμ.593/2023 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας και την αρίθμ. 867/08-08- 2023 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών ,ΑΔΑ:6Γ4Α46ΜΤΛ6-ΟΞΤ) προσκαλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων ή υποψηφίων Περιφερειαρχών, σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν ο καθορισμός χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, οι όροι προβολής τους από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πρέβεζας καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!