Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του ΦΟΣΔΑ με μοναδικό θέμα συζήτησης την υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να αναλάβει την πλήρη διαχείριση των σκουπιδιών.

Συγκεκριμένα και με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση θα ζητήσει να αναλάβει το εργοστάσιο απορριμμάτων και τις συνακόλουθες οικονομικές εκκρεμότητες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πως θα κινηθεί η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ σχετικά με το πρόστιμο των 3,5 εκατομμυρίων που έχει επιδικάσει το διαιτητικό δικαστήριο σε βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου έναντι της εταιρείας ΤΕΡΝΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!