“Μια επενδυτική πρόταση μετά από χρόνια επαναφέρει στο προσκήνιο την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών, στην εκτός σχεδίου παραλίμνια περιοχή του Βοτανικού, καθώς ήδη έχει υλοποιηθεί και κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων συμμετείχε στη διαβούλευση εκφράζοντας την εναντίωσή του στη συνέχιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των παραλίμνιων εκτάσεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) της Λίμνης Παμβώτιδας λόγω αρμοδιότητας, μιας και αφορά περιοχή του Δικτύου Natura 2000 κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. Στη σχετική γνωμοδότηση του ΦΔ, έπειτα από αξιολόγηση της ΜΠΕ από το επιστημονικό προσωπικό του αναφέρεται ότι ο ΦΔ δεν δύναται να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις και καλείται ο φορέας του έργου να συμπληρώσει τις ελλείψεις αυτές. 

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί εν τω μεταξύ το γεγονός, ότι ενώ εκκρεμεί η συμπλήρωση των ελλείψεων από τον φορέα του έργου με σκοπό να γνωμοδοτήσει ο ΦΔ, λίγες ημέρες αργότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ με απόφαση του παρέχει θετική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.  

Δυστυχώς για ακόμα μια φορά παρατηρούμε «αναπτυξιακά» έργα να κατακερματίζουν παραλίμνιες εκτάσεις. Το ξενοδοχείο πρόκειται να κατασκευαστεί σε μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να συνεχίζει να αποτελεί υγροτοπικό ενδιαίτημα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εισήγηση του ΦΔ κατά την οποία αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή έχει παρατηρηθεί το ενδημικό και απειλούμενο ορθόπτερο Chorthippus lacustris, είδος το οποίο απαντάται σε υγρολιβαδικές εκτάσεις. Δυστυχώς, το οικοσύστημα της περιοχής αυτής έχει ήδη υποβαθμιστεί από την κατασκευή του παραλίμνιου ψυχαγωγικού πάρκου και από τα μπαζώματα γειτονικών οικοπέδων. Αντί να συζητάμε επομένως για αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων αυτής της περιοχής, όπως είναι και η τάση διεθνώς, γινόμαστε θεατές της αύξησης των τεχνητών επιφανειών εις βάρος των παραλίμνιων εκτάσεων και ποιος ξέρει στο μέλλον πόσων ακόμα αντίστοιχων καταστρεπτικών παρεμβάσεων. Για ακόμα μια φορά γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν έργα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίμνιες εκτάσεις πριν από την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος της λίμνης και σε ζώνη στην οποία δεν επιτρέπεται η χρήση για έργα και εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων όπως αναφέρεται και στην εισήγηση του ΦΔ. Επιπρόσθετα, ο χαρακτηρισμός της λίμνης ως τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους υπονομεύεται με την δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε παραλίμνιες εκτάσεις και ειδικά όταν σε παρακείμενη έκταση ήδη έχουν κατασκευαστεί άλλες εγκαταστάσεις, όπως το παραλίμνιο ψυχαγωγικό πάρκο, με αποτέλεσμα τον περαιτέρω κατακερματισμό των φυσικών παραλίμνιων ενδιαιτημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων καλεί το ΔΣ του ΦΔ να αποσύρει τη θετική του γνωμοδότηση και την αδειοδοτούσα αρχή να απορρίψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ξενοδοχείου και να προβεί άμεσα σε σχεδιασμό δράσεων αποκατάστασης των παραλίμνιων εκτάσεων, όπως επιτάσσει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.”

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!