Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέβαλε τη συζήτηση για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας εγκατεστημένης ισχύος 0,999 ΜWel σε αγροτεμάχιο στο έλος Λαψίστας της Τ.Κ. Ασφάκας. Δήμου Ζίτσας.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!