Από την επιχείρηση Χαρτοσύνθεση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο χαρτικών-σχολικών και εκτυπώσεων ζητείται υπάλληλος (κατά προτίμηση άνδρας) για εργασία. 

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ)
  2. Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο 

email: [email protected] 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!