Από την Ηλεκτραγορά Welcome Stores Ιωαννίνων ζητείται φορτοεκφορτωτής, για μεταφορές οικιακών συσκευών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932374374

Το άτομο που προσλήφθηκε δεν μπόρεσε να έρθει τελικά, όσοι καλέσατε και ενημερωθήκατε ότι καλύφθηκε η θέση, μπορείτε να ξανακαλέσετε.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!