Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022, μεταξύ των ωρών 03:00 π.μ – 06:00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν προσωρινή διακοπή της εκπομπής σήματος όλων των καναλιών από τα Κέντρα Εκπομπής Λιγγιάδες & Πήλιο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!