Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετάπτωσης, σύνδεσης και λειτουργίας τμήματος νέουδικτύου στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα.»

Θα γίνει διακοπή υδροδότησης από 9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. τμήματος του Νεοχωρόπουλου –πλησίον του Πανεπιστημίου- και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία από κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις περιοχές: Ανατολής πίσω από το Πανηπειρωτικό, Κατσικά πλησίον ΚΤΕΟ-Κουτσελιού και προς Χαροκόπι και Πεδινή προς Αμπελιά.

Η αποκατάσταση της υδροδότησηςθα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών.

Ζητούμε την κατανόησή σας.

 

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Αρλέτος

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!