Κυρίες και κύριοι, 

Σήμερα και με την σχετική καθυστέρηση, όπως μας έχετε συνηθίσει συζητάμε τον τελευταίο προϋπολογισμό της παρούσης Δημοτικής Αρχής για το 2023. 

Πριν όμως τοποθετηθώ για τον προϋπολογισμό 2023, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια για τον προϋπολογισμό του 2022 που εκτελέστηκε

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στο ύψος των 168,5 € αλλά η εκτίμηση ως προς την είσπραξη έφθασε στο 80,6 εκατ. €. Δηλαδή το 50% του προϋπολογισμού.

Τα δε έξοδα διαμορφώθηκαν και αυτά στα 168,5 εκατομ. € και η εκτίμηση ότι θα πληρωθούν 60,1 εκατ. € δηλαδή το 36% του προϋπολογισμού. Βέβαια όταν δηλώσαμε το 2022 ότι έχουμε έναν πλασματικό προϋπολογισμό ήταν απόλυτα σωστό. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 191,2 εκατ € και είναι πλασματικός, για τους παρακάτω βασικούς λόγους:  

1ος λόγος: το τεράστιο ποσό των 53,2 εκατ € που αφορά βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) είναι αμφίβολο αν θα εισπραχθεί. Αυτό παρατηρήθηκε και στον περυσινό προϋπολογισμό, όπου από τα 51,4 εκατ € βεβαιωθέντα Π.Ο.Ε. εισπράχθηκαν μόνο 750.000 €.

Και ειδικά μεταξύ του 2022 και του 2023 στα βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών, παρατηρούμε αύξηση μη εισπραχθέντων εσόδων της τάξης των 2 εκατ  €.

Δηλαδή έχουμε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο παρ’ όλες τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής για «νοικοκύρεμα των εσόδων». 

Οι οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές:

Α) Από τα τακτικά έσοδα (τέλη καθαριότητος & ηλεκτροφωτισμού, δικαιώματα ύδρευσης, δικαιώματα αποχέτευσης, ΤΑΠ, εισφορές πολεοδομικών σχεδίων κλπ) βεβαιώθηκαν για το 2022, 22,9 εκατ € με εκτίμηση είσπραξης 531.000 και εμείς ψηφίζουμε για το 2023 το τεράστιο ποσό των 23,1 εκατ  €. 

Β) Από έκτακτα έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (πρόστιμα ΚΟΚ, οφειλές ΔΕΥΑΙ, πρόστιμα αυθαιρέτων ΠΟΕ, πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων ΠΟΕ, προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων και λοιπά πρόστιμα) βεβαιώθηκαν για το 2022 29,9 εκατ €, εκτίμηση είσπραξης 218.700 και ψηφίζουμε για το 2023 το απίθανο και μη εισπρακτέο ποσό των 30 εκατομ €.

Εδώ πλέον μετά από 3 χρόνια διοίκησης του Δήμου παραμένει το πρόβλημα της οφειλής της ΔΕΥΑΙ προς το Δήμο, ύψους 11,2 εκατ. € από τοκοχρεολύσια. 

Ακούσαμε πολλά, αλλά αποτέλεσμα ουδέν.

2ος  λόγος:  Εισπράξεις από δάνεια από το ΤΠκΔ. Το ποσό ανέρχεται σε 15 εκατομ. € και είναι ένα ποσό που δεν υπάρχει σήμερα στο Δήμο, αλλά με την εξέλιξη των έργων θα εισπράττεται.  

3ος  λόγος: το χρηματικό υπόλοιπο των 20,4 εκατομ €, από ποιές πηγές προέρχεται; (Από ανταποδοτικά τέλη; Από εισφορά σε χρήμα; Από ίδια έσοδα; Από ΣΑΤΑ; και από άλλες πηγές;) 

Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία των συνδημοτών μας και του δήμου μας; Μπορεί ένας δήμος να αποταμιεύει; Δεν γνωρίζουμε. 

Μετά τα προαναφερόμενα προκύπτει τελικά ένας προϋπολογισμός για  το 2023 που ανέρχεται στα  102,6 εκατομ €. 

Από αυτά: 

Α) Τα επιχορηγούμενα από το κράτος (οι ΚΑΠ, δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σχολείων και λοιπά) ανέρχονται στο ποσό των 19,7 εκ €.

Β) Τα ίδια έσοδα του Δήμου (ανταποδοτικά, μισθώματα, φόροι και εισφορές, δωρεές και κληρονομιές, έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά) ανέρχονται στο ύψος των 20,5 εκατ €. 

Γ) Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό 52,6 εκατομ €. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα του Δήμου παρατηρούμε ότι τα έσοδα από ίδιους πόρους είναι μόλις το 22% των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος μας για να αναπτυχθεί εξαρτάται απόλυτα από τις επιχορηγήσεις και από την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Από τον προϋπολογισμό του 2022 προκύπτει ότι από το διαμορφωθέν ποσό των εξόδων, ύψους 168,5 € εκατομ. υπάρχει εκτίμηση πληρωμής ύψους 60,1 €, δηλαδή το 36% του συνόλου.

Στον προϋπολογισμό του 2023, ύψους 191,3 € εμφανίζονται: 

Α) 31,9 εκατ € περίπου για δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, πάγιων δαπανών και άλλων ανελαστικών λειτουργικών εξόδων. 

Β) 1,85 εκατ € για δάνεια παλαιών υποχρεώσεων του Δήμου (Καποδιστριακοί Δήμοι). 

Γ) 11,3 εκατ € για επιχορηγήσεις στα ΝΠΔΔ του Δήμου, Σχολικές επιτροπές, κλπ. 

Δ) Εγγράφετε στον προϋπολογισμό εξόδων 69,4 εκατ  € για έργα.

Εδώ υπάρχει έναντι του 2022 αύξηση κατά 27,4 εκατομ. €. 

Υπάρχει εγγραφή μιας σειράς έργων που προχωράνε με ρυθμούς χελώνας.  Όπως: 

Δημαρχείο οδού Δομπόλη 6 εκατ €, Πάρκο Πυρσινέλλα 1,5 εκατ €, Παλιές στρατιωτικές φυλακές 1 εκατ €, Πλατεία Πύρρου 5,2 εκατ €, Μεταφορά του Εργοταξίου του Δήμου κόστους 757.600 €, Πνευματικό Κέντρο Κατσικά 1,8 εκ €, Βιοαπόβλητα, Κόμβος Νεοχωρίπουλου, υπόλοιποι κυκλικοί κόμβοι, πράσινο σημείο, πράσινες γωνιές, μεγάλος δακτύλιος 15,8 εκατ. € με τα γνωστά προβλήματα που εκκρεμούν. 

Εάν τα αναφερόμενα έργα και άλλα μικρότερα συνεχίσουν με τους ρυθμούς απορροφήσεων του 2022 που ήταν πολύ χαμηλοί, τότε θα συνεχιστεί το φαινόμενο τα έργα να σέρνονται από έτος σε έτος. 

Και πριν ολοκληρώσω, με τον προϋπολογισμό εξόδων, θα ήθελα να σταθώ στην εγγραφή των 65.000 € που κάνατε για την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων και σωματείων του Δήμου μας (ΚΩΔ 02.00.6735.001). 

Θεωρούμε ότι το ποσό αυτό είναι μικρό, τόσο για τις διοικήσεις και τους ανθρώπους των συλλόγων, όσο και για παιδιά και τις οικογένειές τους που συμμετέχουν σε αυτούς και περιμένουν από τον Δήμο μια ουσιαστικότερη αρωγή. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Όπως ανέφερα και στην αρχή της εισηγήσεώς μου, ο Προϋπολογισμός του 2023 δεν είναι ρεαλιστικός ως προς το προϋπολογιζόμενο ποσό των 191,2 εκατ €. 

  • Το ποσό των 53,2 εκατ. € των παλαιών οφειλών δεν μπορεί να εισπραχθεί και θα μας ταλανίζει για αρκετά ακόμη χρόνια. 
  • Το ποσό των 20,4 εκατ. € του χρηματικού υπολοίπου δεν αξιοποιείται, απλά μεταφέρεται από έτος σε έτος. 
  • Το ποσό των 43,2 εκατ. € της μισθοδοσίας, των επιχορηγήσεων και των ανελαστικών δαπανών δεν αποτελεί κονδύλιο προς αξιοποίηση.
  • Το ποσό των 15 εκατ. € από δάνεια για έργα, από το ΤΠΚΔ είναι ποσό όχι άμεσα διαθέσιμο. 
  • Το ποσό των 69,5 εκατ. € για έργα είναι αμφίβολο ως προς την απορροφητικότητα του εντός του 2023 όπως ανέλυσα.

Αυτό που συμπεραίνει κανείς είναι ότι το πραγματικό ποσό που θα απορροφηθεί για εκτέλεση έργων στη διάρκεια του 2023 θα είναι περίπου το 25% του προϋπολογισμού των έργων. Το στοιχείο αυτό συμπεραίνεται από την απορροφητικότητα του 2022 που ήταν περίπου στο 18%. Δηλαδή ένα ποσό περί τα 20 εκατομ. €, πολύ μικρό για το Δήμο Ιωαννιτών. 

 

Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο προϋπολογισμός του 2023 της Δημοτικής Αρχής της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, η οποία, βέβαια, έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ στις αναθέσεις και στις προσλήψεις συμβούλων για κάθε έργο και κάθε πιθανή νέα δραστηριότητα του Δήμου και χωρίς καμιά αξιόλογη μελέτη να έχει γίνει με διαγωνισμό. 


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!