Με αφορμή προβλήματα που εντοπίζονται και αναφορές για κακοτεχνίες στο έργο της οδού Ανεξαρτησίας, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα προχωρήσει στον απαιτούμενο έλεγχο και θα υποβάλλει λεπτομερές υπόμνημα.
Ταυτόχρονα κάτοικοι και επιχειρηματίες της οδού αλλά και της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου με αίτημα τους στον Δήμο επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας.
Σστις 3 Μαΐου θα συγκληθεί η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου ώστε να συζητήσει το αίτημα.
Σε ότι αφορά το δεύτερο μέρος του έργου για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, η Δημοτική Αρχή  σε ανακοίνωση της αναφέρει πως:
“έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης, ότι θα το φέρει σε πέρας με τον βέλτιστο τρόπο.
Με την συνεργασία όλων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων η περιοχή του ιστορικού κέντρου των Ιωαννίνων μπορεί να αποκτήσει μια νέα δυναμική που θα στηρίζεται στα ιστορικά χαρακτηριστικά της, την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και την επανάχρηση χώρων, όπως αυτός της Λαϊκής αγοράς Αγίου Νικολάου.
Το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου θα μετατραπεί με τον τρόπο αυτό σε κίνητρο για την προσέλκυση στην περιοχή δημοτών, επισκεπτών της πόλης καθώς και νέων δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!