“Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ Παιδείας,

Υφυπουργέ Παιδείας και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική ενημερωμένη ΚΥΑ που έχει εκδοθεί με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19 όπου θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. Συνεδρίας 364/23- 032021 ) οι συνέπειες από την διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 είναι ιδιαίτερα σοβαρές ως προς τρεις πολύ βασικούς τομείς:

Α). Επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε θεωρητικά όσο και σε εργαστηριακά μαθήματα αφού όλες οι διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης

Β). Αδυναμία εκπόνησης και ολοκλήρωσης πειραμάτων για την διεκπεραίωση των υποχρεωτικών πειραματικών διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων και επί πτυχίω φοιτητών και φοιτητριών αφού δεν σπουδάζουν σε Τμήμα/Σχολή Επιστημών Υγείας

Γ). Προβληματισμός των ίδιων των φοιτητών/φοιτητριών ως προς την ορθή τους εκπαίδευση με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και στηρίζοντας την συνημμένη σχετική επιστολή που συνέταξαν οι τελειόφοιτοι και σχετίζεται με την επανεξέταση της ΚΥΑ, η οποία σήμερα επιτρέπει μόνο την διενέργεια κλινικών ασκήσεων σε φοιτητές τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. προτείνει τα εξής:

1. Να επιτραπεί η διεξαγωγή δια ζώσης του πειραματικού μέρους των διπλωματικών τους εργασιών, βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος του εκάστοτε εργαστηρίου, με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι θα τηρούνται στο έπακρο όλα τα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού με βάση τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

2. Να πραγματοποιείται έλεγχος των τελειόφοιτων με την διενέργεια rapid tests τουλάχιστον μία (1 ) φορά την εβδομάδα και να ελέγχονται τα αποτελέσματα.

3. Να επιτραπεί η διεξαγωγή δια ζώσης των εργαστηρίων σε όλα τα έτη με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται στο έπακρο όλα τα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού με βάση τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

4. Να λάβει χώρα με προτεραιότητα ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού του Τμήματος αλλά και όλων των σχετικών Τμημάτων/Σχολών σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Θεωρούμε ότι ο ρόλος του μέλους ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. αλλά και όλων των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ύστατο αγαθό και είναι υποχρέωση όλων μας σε οποιαδήποτε βαθμίδα και θέση να ανταποκρινόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο παρέχοντας γνώσεις και ορθή εκπαιδευτική διαδικασία. Το Τμήμα μας όπως και όλα τα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν υιοθετήσει σχετικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και είναι σε θέση με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και μέθοδο να επανέλθουν σε ρυθμούς ορθής λειτουργείας και κανονικότητας. Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές ενέργειες ώστε να μεριμνήσετε κατάλληλα να επανέλθει η εκπαιδευτική διαδικασία στην θέση που της αρμόζει. Με εκτίμησιν Εξ.μέρου ‘ της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Υ. (αριθμ. Συνεδρίας 364/23-03-2021)”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!