Ζητείται για Εργαστήριο  Παραγωγής Ετοιμου Φαγητού

Βοηθός Μάγειρα και Οδηγός
Τηλ. 2651041821

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!