Εξώδικο προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Μιχελάκη απέστειλαν ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες παρά την οδό Νιάρχου την Παρασκευή 14-5-2021.

Με το εξώδικο (το οποίο υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους κ.κ. Κων/νο Ρόβλια και Κων/νο Γιώτη και το οποίο κοινοποιείται και στους αρμόδιους υπαλλήλους/χειριστές της εν λόγω υπόθεσης) εκφράζεται η διαμαμαρτυρία για την απαράδεκτη καθυστέρηση απάντησης – αποδοχής της από 8-3-21 Αίτησης Θεραπείας που αναφέρεται στο «αυταπόδεικτα παράνομο θέμα της έλλειψης νομιμότητας της συγκρότησης και λειτουργίας του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ» ενώ παράλληλα ο κ. Μιχελάκης τίθεται προ των ευθυνών του (Διοικητικών και ποινικών) με την υπενθύμιση ότι με υπαιτιότητά του «διαιωνίζεται μία παράνομη κατάσταση που οδηγεί σε συνεχόμενη λήψη παράνομων αποφάσεων εκ μέρους του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ταυτόχρονα ζητείται από τον κ. Μιχελάκη να ενεργήσει άμεσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών και των καθηκόντων του και να ακυρώσει τις με αρ. 454 και 475/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εν συνεχεία δε (ως έχει υποχρέωση) «και την με αρ. 168/24-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, καθώς και την 3330/13-5-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΔΕΥΑΙ, αφού βασίστηκαν σε αποφάσεις του, μη νόμιμα, συγκροτηθέντος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ ».

Τέλος εκφράζεται η επιφύλαξη των διαμαρτυρομένων για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους έναντι κάθε υπευθύνου

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!