Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά  Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. με εμπειρία σε έργα Α.Π.Ε., απαραίτητα προσόντα:

  • 5 έτη ενασχόληση με μονάδες Α.Π.Ε.
  • Πολύ καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
  • Γνώση προγραμματισμού συσκευών δικτύου
  • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
  • Ηλικία άνω των 30 ετών
Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] ή επικοινωνήστε στο 2651 0 36000

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!