Η εταιρεία Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες Α.Ε. με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Γαλακτοκομικών επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση στο εργοστάσιο άτομα για τη θέση του συντηρητή βάρδιας στο τεχνικό τμήμα του εργοστασίου.

Η εμπειρία στις αντίστοιχες ειδικότητες ή η προσκόμιση ανάλογων πιστοποιήσεων (ΤΕΙ, ΙΕΚ. Επαγγελματικές σχολές κλπ) θα ληφθούν υπόψη.

Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση ptseri@hellenicprotein.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!