Βιομηχανία Τροφίμων με έδρα στα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Γαλακτοκομικών, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Υπεύθυνου Παραγωγής για πλήρη απασχόληση στο Εργοστάσιο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

O Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής και όλων των υποστηρικτικών τμημάτων, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Παραγωγής.
• Υποστήριξη του Υπεύθυνου Παραγωγής στα διοικητικά καθήκοντα όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και βαρδιών
• Έλεγχος και επίβλεψη του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
• Παρακολούθηση και συμπλήρωση των εντύπων HACCP της παραγωγής καθώς και των reports παραγωγής (αναλώσεις Α’ και Β’ Υλών, παραγόμενα προϊόντα κτλ.)
• Συμβολή στην αποτελεσματική επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων και άλλων θεμάτων διαχείρισης
• Βέλτιστη και ασφαλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Χημικός Μηχανικός / Μηχανικός Παραγωγής / Χημικός / Γεωπόνος / Τεχνολόγος Τροφίμων και συναφή
• Καλή Γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή Γνώση Η/Υ (Microsoft Office: Excel, Word)
• Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης προσωπικού με ομαδικό πνεύμα
• Εξοικείωση με σύστημα ERP θεωρείται επιπλέον προσόν
• Οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση αποτελεί πλεονέκτημα
Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο ptseri@hellenicprotein.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!