Η εταιρεία Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες Α.Ε. με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Γαλακτοκομικών, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος για πλήρη απασχόληση στο Εργοστάσιο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο παραγωγής του εργοστασίου
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση ομάδας συντηρητών και επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών με στόχο την έγκαιρη και επιτυχημένη εκτέλεση των εργασιών
 • Να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση της επεμβατικής, προληπτικής και βελτιωτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας στην εργασία (περιλαμβάνει και το προσωπικό που διαχειρίζεται).
 • Διεξαγωγή ερευνάς αγοράς και διαπραγμάτευση με εξωτερικά συνεργεία και προμηθευτές
 • Προκοστολόγηση, οργάνωση και επίβλεψη τεχνικών κατασκευαστικών έργων. Παρακολούθηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων
 • Διατήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στην απαιτούμενη στάθμη αξιοπιστίας, λειτουργίας και ασφάλειας
 • Τήρηση και ενημέρωση απαιτούμενων αρχείων καταγραφής και αναφορών για την πρόοδο των έργων – εργασιών (reporting)
 • Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών/υλικών και προβαίνει στις σχετικές αιτήσεις για την προμήθειά τους
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και  εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του. Επιβλέπει και καθοδηγεί με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων/πρακτικών συντήρησης του εξοπλισμού
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εγχειριδίων Ο&Μ
 • Τηρεί ενημερωμένο αρχείο  σχεδίων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων


Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (AEI/TEI)
 • Προϋπηρεσία 2-4 έτη  σε θέση Μηχανικού Συντήρησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό
 • Απαραίτητες γνώσεις: μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού προγράμματος ERP

Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!