Η εταιρεία SIGMA Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα και δραστηριοποίηση σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αναζητά άτομο για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για τη στελέχωση θέσεως με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Λογιστής

(Κωδ. Θέσης Λ-1)

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

 

 • Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, εισαγωγές, εξαγωγές
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων
 • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών εταιρειών
 • Εκκαθάριση εταιρειών
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

 

Προφίλ Υποψηφίου – Προσόντα:

 

 • Απόφοιτος των κλάδων Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα
 • Απαραίτητη τριετή τουλάχιστον Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα, Ηγετικός Χαρακτήρας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!