Η εταιρεία SIGMA Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα και δραστηριοποίηση σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αναζητά άτομο για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για τη στελέχωση θέσεως με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Σχεδίων

(Κωδ. Θέσης ΣΧΕ-1)

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

 

 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)
 • Σύνταξη Μελετών Βιωσιμότητας
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Μελετών
 • Αξιολόγηση Χρηματοδοτήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο)
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη των προγραμμάτων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων
 • Ανάλυση στατιστικών δεδομένων
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέλιξης του έργου
 • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων.

 

Προφίλ Υποψηφίου – Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Πολυτεχνικών Σχολών (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συγγραφή και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, Επιχειρηματικών Σχεδίων και Μελετών Βιωσιμότητας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, κλπ)
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου σε στενά χρονικά περιθώρια
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Δυνατότητα μετακινήσεων

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών career@sigma-consultants.eu

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!