Η εταιρεία SIGMA Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα και δραστηριοποίηση σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αναζητά άτομο για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για τη στελέχωση θέσεως με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Σύμβουλος Φοροτεχνικών

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

(Κωδ. Θέσης ΣΦ-1)

 •   Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, εισαγωγές, εξαγωγές
 •   Έλεγχος myData Διπλογραφικών και Απλογραφικών βιβλίων
 •   Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 •   Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων
 •   Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 •   Σύσταση εταιρειών
 •   Έναρξη και διακοπή εργασιών εταιρειών
 •   Μετατροπή και συγχώνευση εταιρειών
 •   Εκκαθάριση εταιρειών
 •   Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
 •   Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

Προφίλ Υποψηφίου – Προσόντα:

 •   Απόφοιτος των κλάδων Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα
 •   Απαραίτητη πενταετή τουλάχιστον Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •   Διαπραγματευτικές Ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα, Ηγετικός Χαρακτήρας
 •   Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει:

 •   Ανταγωνιστικό μισθό
 •   Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 •   Δυνατότητες εξέλιξης και ιεραρχικής ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!