Η εταιρία «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών, ζητεί́ για άμεση πρόσληψη εργαζόμενους με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, για εποχιακή εργασία στις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα:

  • χειριστές κλαρκ
  • άνδρες και γυναίκες ανειδίκευτους

καθώς και

  • Χειριστές Μηχανημάτων και Τεχνικούς με Δυνατότητα Εργασίας σε Βάρδιες και Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης καθώς και Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς ή Θερμαστές για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί́.

Πληροφορίες στο τηλ 2651061843

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: hr@zagoriwater.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!