Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.με εμπειρία σε έργα Α.Π.Ε., απαραίτητα προσόντα:

5 έτη ενασχόληση με μονάδες Α.Π.Ε.
Πολύ καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad
Πολύ καλή γνώση αγγλικών, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
Γνώση προγραμματισμού συσκευών δικτύου
Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
Ηλικία άνω των 30 ετών

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] ή επικοινωνήστε στο 2651 0 36000

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!