Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.

  • Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργασιακή εμπειρία σε φωτοβολταϊκά συστήματα για πλήρη απασχόληση.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 Μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

 Την προμέτρηση των εγκαταστάσεων και εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών.

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

 Καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.

 Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office και AutoCAD.

 Γνώση στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/αναφορών

.  Πολύ καλή γνώση του προτύπου KEHE, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364.

 Εργασιακή εμπειρία σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προετοιμασία φακέλου Υ.Δ.Ε.

Παρέχονται:

 Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

 Προοπτική εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρεία.

 Πλήρης Απασχόληση.

 Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@energia.com.gr ή επικοινωνήστε στο 2651 0 36000

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!