Η εταιρία ENERGIA, με εξειδίκευση σε συστήματα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, αναζητά υπαλλήλους για μόνιμη εργασία.

Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία εργοταξίου για συντονισμό και επίβλεψη έργων

  • Εργασιακή εμπειρία πέντε ετών
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα ΑΠΕ ή εξοικονόμησης ενέργειας
  • Ηλικία έως 35 ετών

Εγκαταστάτες-Μονταριστές μεταλλικών κατασκευών ή συστημάτων αλουμινίου

  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
  • Ηλικία έως 45 ετών
Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] ή επικοινωνήστε στο 2651 0 36000

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!