Η εταιρία ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ (πτηνοσφαγείο, μονάδα επεξεργασίας & τυποποίησης κρέατος πουλερικών) αναζητάει προσωπικό για πλήρη απασχόληση στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων για τις παρακάτω θέσεις:

 • Βοηθός Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

 

 Αρμοδιότητες:

 

 • Εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων
 • Παρακολούθηση και Έλεγχος κάθε σταδίου παραγωγικής διαδικασίας
 • Υποστήριξη κατά τον έλεγχο πιστοποιήσεων
 • Ποιοτικός Έλεγχος Α’ Υλών, σε συνεργασία με το τμήμα της Αποθήκης
 • Υποστήριξη και συμπλήρωση εγγράφων για πιστοποιήσεις ποιότητας

Προϋποθέσεις :

 • Απαραίτητο το Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ σε σχετικό αντικείμενο στον τομέα των τροφίμων
 • Επιθυμητή η γνώση συστήματος ISO.
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού κλάδου– επιθυμητή
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ (word, excel κτλ)
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Προϋπηρεσία σε θέση ποιοτικού ελέγχου θα εκτιμηθεί

 

 • Μηχανοτεχνίτης/ Μηχανικός Συντήρησης

 

Αρμοδιότητες:

 • Προληπτική συντήρηση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Συμμετοχή σε κατασκευές – μετατροπές με στόχο την βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Επεμβατική συντήρηση και επισκευής βλαβών
 • Προετοιμασία του εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα λειτουργίας

Προϋποθέσεις :

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή πρακτικού μηχανικού.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί
 • Θέληση για μάθηση και εξέλιξη
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 

 • Ψυκτικός 

Αρμοδιότητες

 • Λειτουργία και επίβλεψη των ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Διενέργεια προληπτικών/τακτικών συντηρήσεων-βελτιώσεων
 • Επιδιόρθωση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων

Προϋποθέσεις :

 • Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Ψυκτικού ή ΙΕΚ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί
 • Θέληση για μάθηση και εξέλιξη
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 

 • Θερμαστής 

 

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας: α) του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας του λεβητοστασίου και β) του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα.
 • Προληπτική και επεμβατική συντήρηση
 • Τήρηση του απαιτούμενου αποθέματος ανταλλακτικών
 • Ενημερώνει άμεσα τον προϊστάμενο σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
 • Προτείνει και εισηγείται τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας

Προϋποθέσεις (Προσόντα & δεξιότητες):

 • Άδεια αρχιθερμαστή ή θερμαστή ή βοηθού θερμαστή ή εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη ή τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας.
 • Γνώσεις συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας (λέβητες, καυστήρες, εναλλάκτες θερμότητας, δίκτυα διανομής).
 • Γνώσεις συστημάτων παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα (αεροσυμπιεστές, αφυγραντήρες, κλπ.).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει των προσόντων.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα αποστέλνονται στο παρακάτω email :  hr@lamda-ltd.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!