Η εταιρεία OMNIPACK με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της και εγκαινιάζοντας τις νέες εγκαταστάσεις της, αναζητά για μόνιμη απασχόληση το παρακάτω ανθρώπινο δυναμικό, για τις εξής θέσεις εργασίας:

  • Βοηθό Λογιστή με απαραίτητα προσόντα:

 

– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης

–  Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

– Γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν,

–  Άριστη Γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel),

–  Γνώση λογιστικών προγραμμάτων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 

  •  Προσωπικό Παραγωγής με βασικές γνώσεις λειτουργίας μηχανολογικών συσκευών και εγκαταστάσεων, με δυνατότητα εξέλιξης.
  •  Ανειδίκευτους εργάτες

Αποστολή βιογραφικών στο info@omnipack.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!