Επί καθημερινής βάσης γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων και διαφόρων διαμαρτυριών από συνδημότες μας, για τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ορισμένα από αυτά, τα θέτουμε σήμερα υπ’ όψιν του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να τύχουμε σχετικής ενημέρωσης, αλλά και να σας υπενθυμίσουμε, με την ελπίδα ότι θα διορθωθεί ό,τι απαιτείται για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα:

Α) Σχετικά με την οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ: 

Στις 23-06-2021, 1,5 χρόνο πριν, στο Δημοτικό Σύμβουλιο (12ο θέμα), ψηφίστηκε:

  1. η αύξηση του ποσοστού κάλυψης τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος από 30% σε 50% του δυνητικού εμβαδού του παραχωρούμενου κατά χρήση κοινόχρηστου χώρου και
  2. η συγκρότηση 5μελους επιτροπής (με ορισμό συγκεκριμένων μελών), έργο της οποίας θα ήταν η επικαιροποίηση της κανονιστικής διάταξης του 2015, λόγω της μεταβολής των συνθηκών στον πεζόδρομο αυτόν αλλά και σε άλλους, 

όπως ακριβώς οριζόταν από την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Προσφάτως, μας κοινοποιήθηκε εξώδικη διαμαρτυρία των κατοίκων της Γρηγορίου Σακκά κατά του Δήμου.

Αντιληφθήκαμε ότι όχι μόνο δεν έχει γίνει κάποια προεργασία για την επικαιροποίηση της κανονιστικής διάταξης του 2015, αλλά δεν έχει καν συγκροτηθεί η 5μελής επιτροπή, καθώς στην  απόφαση αναφέρεται (σημείο 4) παρελκυστικώς, ότι: «Η συγκρότηση της Επιτροπής που θα προβεί στην επεξεργασία νέας κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα γίνει με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»!

Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε ποιές συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προχωρήσει για την επικαιροποίηση της κανονιστικής διάταξης η οποία –εκτός από λύσεις- μπορεί να δώσει και κατευθύνσεις και εάν σας έχει απασχολήσει σοβαρά το θέμα, ώστε η συνύπαρξη των χρήσεων κατοικίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να είναι αρμονική και ανέφελη.

Β) Σχετικά με την οδό ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ: 

Μας κοινοποιήθηκε έγγραφο διαμαρτυρίας των μονίμων κατοίκων της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, με το οποίο μας ενημερώνουν ότι οι πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει για την επιβεβαίωση των θεμάτων που αναφέρονται στο έγγραφο των κατοίκων αλλά και για να δώσετε τις απαιτούμενες λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται εκεί; 

Γ) Σχετικά με την οδό ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ: 

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας προκειμένου να αρθούν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων και επιχειρηματιών της οδού ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ, λόγω της αλλαγής του τρόπου στάθμευσης των οχημάτων στο βόρεια πλευρά του σχολικού συγκροτήματος ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (μήκους 100m περίπου) από παράλληλη σε λοξή διάταξη.

Τέλος, τόσο από τις προαναφερόμενες, παραδειγματικά, διαμαρτυρίες των δημοτών όσο και από άλλες καθημερινές που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, υφίσταται οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα και στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη μας, που επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία των συνδημοτών μας. 

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

  1. Μετά την παραλαβή της μελέτης για την ανάπτυξη του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Ιωαννιτών από την Οικονομική Επιτροπή, πριν 1 χρόνο σχεδόν (03.05.2022), σε ποια φάση βρίσκεται η έγκρισή της από την επιτροπή Κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου και εάν, πότε και πώς σκοπεύετε να την εφαρμόσετε; και
  2. Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης;

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!